Mieszanka mineralno - asfaltowa
masa na zimno

Zastosowanie masy na zimno jest bardzo szerokie. Najczęściej sprawdza się ona przy cząstkowych remontach nawierzchni tłuczniowych, bitumicznych i betonowych. Używa jej się do wypełniania wybojów, różnego rodzaju ubytków, przepustów kablowych, dylatacji, czy przestrzeni dookoła płyt lub kanałów. Mieszanki mineralno asfaltowej na zimno używa się rónież do wyrównywania powierzchni dookoła umiejscowionych w nawierzchni instalacji metalowych, takich jak choćby studzienki, czy przejazdy kolejowe.

Proponowana przez nas mieszanka charakteryzuje się uziarnieniem w przedziale od 0 mm do 8 mm. Realizujemy również specjalne zamówienia na masę na zimno zawierającą frakcję od 0 do 5 mm. Mieszanka zapakowana jest w zgrzewane worki po 25 kg.

asa na zimno powinna być stosowana w temperaturze otoczenia w zakresie od -20oC do + 40oC. Temperatura samej mieszanki natomiast, aby odznaczała się ona optymalną urabialnością, powinna posiadać temperaturę co najmniej 5oC.

Podczas zimy powinna ona być przechowywana w pomieszczeniu z ogrzewaniem.
Proponowana przez nas mieszanka wykonywana jest przy wykorzystaniu znakomitej jakości asfaltu drogowego oraz bazaltowych grysów.

Nad wysoką jakością produkcji czuwa wdrożony w firmie system zakładowej Kontroli Produkcji, który spełnia wymagania aktualnej Aprobaty Technicznej AT/2009-03-1760 wydanej przez IBDiM w Warszawie

Mieszanka mineralno - asfaltowa posiada także aktualny Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

 

 

"KAREX" Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne
ul. Torowa 16,63-460 Nowe Skalmierzyce,woj. wielkopolskie
Tel. : 62 762 98 75