Emulsje asfaltowe

Kationowe Emulsje Asfaltowe dostępne w
Przedsiębiorstwie Drogowo - Inżynieryjnym "KAREX"

Posiadamy w swojej ofercie następujące emulsje asfaltowe:

Kationowe Emulsje szybkorozpadowe

KAREXC60 B3 ZM emulsja do skropień międzywarstwowych
KAREX C60 BP3 ZM modyfikowana polimerem emulsja do złączania warstw nawierzchni
KAREX C65 B3 PU/RC emulsja do powierzchniowych utrwaleń oraz remontów cząstkowych
KAREX C65 BP3 PU/RC wykorzystywana do powierzchniowych utrwaleń oraz remontów cząstkowych
KAREX C69 B3 PU emulsja do powierzchniowych utrwaleń
KAREX C69 BP3 PU emulsja modyfikowana polimerem wykorzystywana do powierzchniowych utrwaleń

Kationowe Emulsje Asfaltowe wolnorozpadowe

KAREX C60 B5 ZM emulsja wykorzystywana do złączania wszystkich rodzajów warstw
KAREX C60 B5 ME emulsja wykorzystywana do mieszanek mineralno - emulsyjnych
KAREX C60 B5 R emulsja wykorzystywana do recyklingu dróg

W ciągłej sprzedaży posiadamy emulsję KAREX C65 B3 PU/RC.

Pozostałe zamówienia realizujemy na życzenie klienta.

Cenę oraz sposób dostawy emulsji uzgadniamy indywidualnie.

Posiadamy szeroką gamę cystern do przewozu emulsji asfaltowych o pojemności od 8 do 25 Mg. Istnieje możliwość dostawy emulsji bezpośrednio na budowę.

Dla stałych odbiorców udzielamy rabatów cenowych.

Wysoką jakość naszych produktów gwarantuje wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji, spełniający wymagania normy PN-EN 14733:2012. Posiadamy również certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji. /CERTYFIKAT/.

Potwierdzający spełnienie przez nasze produkty wymagań normy PN-EN 13808

Kationowe Emulsje Asfaltowe posiadają również Atest Higieniczny. /ATEST/

 

 

"KAREX" Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne
ul. Torowa 16,63-460 Nowe Skalmierzyce,woj. wielkopolskie
Tel. : 62 762 98 75